Конфіденційність в медіації

Confidentiality in Mediation

Конфіденційність в медіації

Найчастіше сторони зацікавлені в тому, щоб інформація про спори та конфлікти була прихована від публічного доступу. Це пов'язано з тим, що така інформація може завдати істотної шкоди іміджу та репутації бізнесу.

◊   Судовий процес є відкритим

Якщо компанія має намір захищати свої інтереси в суді, інформація про розгляд стане відкритою: нормами процесуального законодавства України закріплені принципи гласності та відкритості судового процесу. Це означає, що будь-яка особа може бути присутньою в процесі розгляду справи в суді. Крім того, судові засідання відкриті для участі засобів масової інформації з метою підготовки матеріалів і передачі актуальної інформації широкому загалу. Судові рішення та інші документи у справі доступні для вивчення будь-якими особами.

Подібні умови розгляду спорів не завжди підходять для категорії справ, в яких зачіпаються чутливі для бізнесу аспекти, розголошення яких може негативно впливати на успішний розвиток бізнесу.

◊   Медіація є конфіденційною

Процес медіації є конфіденційним, про що сторони підписують відповідну угоду. Медіатори також беруть на себе зобов'язання про нерозголошення інформації, отриманої в процесі медіації. Таким чином все, що відбувається в процесі медіації, є інформацією з обмеженим доступом і не потрапляє в обіг до інших осіб окрім як з дозволу сторін.

◊   Медіатори не можуть бути залучені до судового процесу в якості свідків

В Україні в січні 2018 року набули чинності нові процесуальні кодекси, згідно з якими медіатори, які брали участь в процесі медіації, не можуть бути допитані в судовому процесі в якості свідків.

У зв'язку з цим, учасники процесу медіації отримали додаткові гарантії нерозголошення конфіденційної інформації.

◊   Закон України «Про медіацію»

У зв'язку зі зростаючим інтересом до медіації в Україні, особливо у бізнес сфері, зараз в першому читанні прийнятий закон України «Про медіацію» і в недалекому майбутньому очікується його прийняття Верховною Радою України.

Проект закону прямо передбачає:

        –   конфіденційність інформації, отриманої в процесі медіації

        –   конфіденційність факту звернення до медіації.

        –   заборону сторонам процесу та медіатору розголошувати інформацію, яка стала їм відома

             у процесі розгляду спору.

Висновки:

1.   Гласність судового розгляду не завжди відповідає інтересам бізнесу

2.   Медіація - конфіденційний процес, який служить альтернативою судовому розгляду

3.   Конфіденційність процесу медіації означає, що вся інформація, яка використовується в ході медіації, як і сам факт звернення до медіації, є інформацією з обмеженим доступом

DON'T LITIGATE, MEDIATE!