Медіація щодо прав на майно

Mediation Regarding Interests in Property

Медіація щодо прав на майно

Розподіл майна може мати як особистий характер, так і зачіпати бізнес-процеси.

Будь-який процес у цій сфері – чи це поділ майна при розлученні, чи припинення бізнесу – часто пов'язаний зі спорами й конфліктами й не завжди проходить легко та дипломатично. Сторони можуть ділити квартири, машини, земельні ділянки й розташовані на них об'єкти, майнові комплекси, спільний офіс або будинок та інше рухоме й нерухоме майно.

Невирішені спори щодо прав на майно не дозволяють сторонам використовувати його ефективно, отримувати фінансову або іншу вигоду. А ініційований однією зі сторін судовий процес тільки посилює конфлікт і затягує вирішення спору.

Альтернативою тривалим судовим процесам щодо майнових прав може стати медіація, за допомогою якої сторонам вдається швидко вирішити спори в цій сфері та дійти примирення.

Медіація – це позасудовий спосіб вирішення спорів і конфліктів, який проводиться на умовах конфіденційності за участю нейтральної особи – медіатора, що допомагає сторонам дійти згоди та примирення.

Медіатори агентства DecisionLab допоможуть вирішити спори щодо володіння, користування й розпорядження рухомим і нерухомим майном, у тому числі тим, що перебуває у співвласності в кількох осіб.

Наші фахівці можуть приєднатися до вирішення конфлікту на етапі досудового врегулювання, провести медіацію паралельно із судовим розглядом або ж у процесі виконання судового рішення.

Домовленості, які досягають сторони в ході медіації у справах про права на майно, можуть бути зафіксовані в письмовій формі або інтегровані в договори. Також вони можуть бути прописані в мировій угоді сторін, яка затверджується судом. Крім того, за рішенням сторін усі домовленості можуть бути завірені нотаріально.

Спори щодо прав на майно рано чи пізно закінчуються. Проте досягти цього швидко й комфортно найкраще, використовуючи процедуру медіації. Ми, медіатори агентства DecisionLab, за допомогою медіації допоможемо сторонам знайти консенсус, дійти примирення та вирішити конфліктну ситуацію так, щоб задоволеною залишилася кожна сторона.

DON'T LITIGATE, MEDIATE!