Медіація у фінансовій сфері

Mediation in Finance

Медіація у фінансовій сфері

Спори у фінансовій сфері – явище досить часте. Вони можуть виникати під час здійснення банківської, страхової, інвестиційної, брокерської, лізингової та інших видів діяльності.

Для компаній, які працюють у фінансовій сфері, важлива їхня репутація в очах партнерів і клієнтів. Позитивний імідж створюється довго, а відновлюється дуже складно. Втрата довіри й репутація ненадійної, недобросовісної компанії може завдати серйозної шкоди, у тому числі й матеріальної. Тому медіація, як позасудовий способів урегулювання конфліктів на конфіденційній основі, є найбільш прийнятним способом для вирішення конфлікту у фінансовій сфері. Звернувшись за допомогою до нейтрального посередника – медіатора, сторони зможуть дійти компромісу, знайти вирішення конфлікту, яке буде їх повністю влаштовувати, і таким чином знизити репутаційні втрати, або ж взагалі уникнути їх.

Під час виникнення спорів у фінансовій сфері сторонам важливо не тільки вирішити конфліктну ситуацію, а й зробити це якомога швидше. Процедура медіації, на відміну від суду, займає значно менше часу. Наші фахівці допоможуть вирішити конфлікт у фінансовій сфері, який виник між сторонами, за лічені дні та в комфортних умовах так, щоб задоволеною залишилась кожна сторона.

Медіація порівняно із судовим розглядом є більш гнучкою процедурою і дозволяє вирішувати спори як шляхом проведення спільних зустрічей, так і шляхом проведення так званої човникової медіації, коли медіатор працює із кожною стороною окремо і передає всю необхідну інформацію для вирішення спору від однієї сторони іншій. Це надзвичайно актуально для компаній, які мають складну організаційну структуру або регламенти в роботі з клієнтами.

Медіатори агентства DecisionLab можуть приєднатися до вирішення спору у процесі досудового врегулювання конфлікту, паралельно із судовим розглядом або у процесі виконання судового рішення. Досягнуті у процесі медіації домовленості сторони можуть зафіксувати в письмовій формі, інтегрувати в договори або в мирову угоду, яка затверджується судом.

Ми, медіатори агентства DecisionLab, за допомогою медіації допоможемо компаніям налагодити діалог, врегулювати конфлікт і дійти згоди, уникнути розголосу, зберегти репутацію і не втратити довіру своїх партнерів і клієнтів.

DON'T LITIGATE, MEDIATE!