Медіація у сфері інтелектуальної власності

Mediation in IP

Медіація у сфері інтелектуальної власності

Спори у сфері інтелектуальної власності досить складні. Кому належать права на оповідання – автору чи видавництву? Слова пісні – виконавцю чи компанії звукозапису? Сценарій фільму – сценаристу чи кіностудії? Права на розробку препарату – фармвиробнику або вченому, який вивів формулу?

Інтелектуальна власність сьогодні стала важливим нематеріальним активом компанії і з кожним днем ​​набуває все більшого значення. Найчастіше спори щодо прав інтелектуальної власності виникають у фармацевтиці, медицині, IT-бізнесі, видавничій справі, у культурній сфері.

Конфлікти можуть виникати щодо договорів на розпорядження об'єктами інтелектуальної власності (ліцензійні договори й договори про відчуження прав), авторства, спільного створення та використання об'єктів інтелектуальної власності, бездоговірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Ефективним способом вирішення спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності, є медіація. Це позасудовий спосіб вирішення конфліктів, який проводиться на умовах конфіденційності за участю нейтрального посередника, який і допомагає сторонам дійти примирення.

У світі практика застосування процедури медіації для вирішення спорів в інтелектуальній власності має досить давню історію і є популярною. Так, ще в 1994 році був створений Центр арбітражу й посередництва при Всесвітній організації інтелектуальної власності (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Сторони можуть домовитися про застосування медіації для вирішення спору безпосередньо при його виникненні або ж заздалегідь – як усно, так і письмово. Згідно з українським законодавством, сторони можуть внести в договір пункт про застосування медіації як способу вирішення спорів у позасудовому порядку. Також вони можуть заздалегідь визначити порядок вибору медіаторів, які будуть допомагати у вирішенні конфліктної ситуації.

Фахівці DecisionLab мають досвід вирішення спорів, пов'язаних із використанням і розпорядженням об'єктами авторського права і промислової власності, і допоможуть сторонам дійти примирення та знайти взаємовигідне рішення.

Домовленості, які будуть досягнуті сторонами у процесі медіації, можуть бути зафіксовані в письмовій формі, включені в договір або мирову угоду. Також домовленості сторін, досягнуті в медіації, можуть бути завірені нотаріально.

Ми, медіатори агентства DecisionLab, за допомогою медіації допоможемо сторонам налагодити діалог, вирішити конфлікти у сфері інтелектуальної власності, дійти примирення у спорі та досягти максимально вигідного рішення для всіх сторін.

DON'T LITIGATE, MEDIATE!