Медіація у споживчих спорах

Mediation in Consumer Disputes

Медіація у споживчих спорах

Спори між споживачами й компаніями, які надають ті чи інші послуги, виникають постійно. Часто вони мають побутовий характер, незначні за масштабом і вирішуються у приватному порядку, коли компанія з метою залагодити конфлікт просто робить заміну товару.

Однак не завжди споживчий спір пов'язаний із наданням неякісного товару або послуги. Він може виникати під час проведення великих угод, на які також поширюється Закон України «Про захист прав споживачів». Конфлікт може виникнути під час придбання квартири в будівельної компанії, купівлі автомобіля, отримання банківського кредиту, виплати страховки.

Уважне й шанобливе ставлення до скарги клієнта характеризує компанію як клієнтоорієнтовану й надійну, позитивно відображається на її репутації і як наслідок – на прибутках.

Вирішити конфліктну ситуацію якомога швидше, досягнути компромісу з клієнтом та уникнути суду при споживчому спорі для компаній надзвичайно важливо.

Одним із можливих способів вирішення спору в цій сфері без звернення до суду є медіація. Це сучасний позасудовий спосіб вирішення спорів і конфліктів за участю нейтрального посередника – медіатора, який допомагає сторонам досягти примирення та прийняти взаємовигідне рішення.

Медіація, яка на відміну від суду є неформальною процедурою, допоможе вирішити конфлікт швидко й комфортно. Крім того, медіацію у споживчому спорі сторони можуть провести в online-режимі.

Безсумнівною перевагою медіації є конфіденційність. Під час медіації конфлікти вирішуються без залучення уваги громадськості та ЗМІ, що дає можливість уникнути репутаційних збитків.

Використовуючи медіацію, компанія може організувати для своїх клієнтів найкращий сервіс. Ми, медіатори агентства DecisionLab, за допомогою медіації допомагаємо сторонам швидко й конфіденційно вирішити споживчі спори й конфлікти, налагодити діалог і досягти примирення у споживчих спорах.

DON'T LITIGATE, MEDIATE!