Медіація в міжнародній торгівлі

Mediation in International Trade

Медіація в міжнародній торгівлі

Міжнародна торгівля є основною формою зовнішньоекономічних зв'язків України. Ми активно розвиваємо торговельні відносини з країнами Європейського союзу, Великобританією, Китаєм, США.

Здійснення зовнішньоекономічних операцій неможливе без укладання договорів. Оскільки сторони, що підписують угоди, є носіями різних культур, можуть мати різне бачення щодо організації бізнес-процесів, нерідко мають місце конфлікти та спори.

Для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі, сторони можуть звертатися до арбітражних та третейських судів. Однак судові й арбітражні розгляди у сфері міжнародної торгівлі пов'язані з багатьма труднощами.

Процедура визнання рішення іноземного суду регламентується законодавством тієї країни, у якій передбачається виконання цього рішення. А юридичні процедури, пов'язані з його визнанням і виконанням, можуть зайняти багато часу. Також судовий розгляд вимагає участі іноземних адвокатів, вартість послуг яких складно оцінити заздалегідь. До того ж якщо в міжнародному спорі беруть участь три і більше сторони, формалізований судовий процес не може бути застосований.

У міжнародній практиці для вирішення спорів компанії найчастіше вдаються до медіації, яка може застосовуватися як до розгляду справи в суді, так і паралельно із судовим розглядом. Медіація є прийнятим міжнародним співтовариством альтернативним способом вирішення спорів і широко використовується в США і ЄС. А уряд Великобританії ще у 2001 році зобов'язав усі державні органи вдаватися до мирного врегулювання конфліктів, перш ніж передавати справу до суду.

Застосування медіації в міжнародній торгівлі має безліч переваг перед судовим розглядом. Вирішення конфлікту в суді регламентовано суворими процедурними й часовими рамками. Процес медіації займає значно менше часу, проходить у зручних і комфортних умовах, а вирішення спору може зайняти всього кілька днів.

У порівнянні з розглядом в арбітражному суді медіація є менш дорогим способом урегулювання конфліктів. Також процедура медіації допомагає краще зрозуміти культурні особливості партнерів, надалі орієнтуватися на них та налагодити діалог і відносини.

Зовнішні партнери для врегулювання спорів у міжнародній торгівлі найчастіше орієнтовані саме на застосування медіації. Наші фахівці рекомендують своїм клієнтам, що працюють у сфері міжнародної торгівлі, при виникненні будь-яких конфліктів звертатися за допомогою до медіатора, який допоможе сторонам досягти згоди й примирення.

Учасники зовнішньоекономічних операцій можуть заздалегідь домовитися про застосування медіації в разі виникнення конфлікту й зафіксувати це в тексті основної угоди. Укладаючи договір, сторони можуть одразу ж визначити порядок вибору медіатора, який буде супроводжувати розгляд спору. Крім представників сторін, у процедурі медіації можуть брати участь і адвокати.

Ми, медіатори агентства DecisionLab, надаємо компаніям, які працюють у сфері міжнародної торгівлі, професійну консультацію, за допомогою медіації допомагаємо побудувати міцні відносини з партнерами, а в разі виникнення конфлікту дійти примирення і знайти взаємовигідне вирішення проблеми.

DON'T LITIGATE, MEDIATE!