Партнерські стосунки в спорі. Це можливо?

Good Relationship in Dispute - Is This Possible?

Партнерські стосунки в спорі. Це можливо?

Успішний бізнес – це завжди про взаємовідносини. Залежно від напрямку бізнесу ми взаємодіємо з партнерами, інвесторами, клієнтами, постачальниками та іншими особами, співпраця з якими забезпечує життєдіяльність компанії. Також ключове значення для успішного розвитку бізнесу має команда - люди, які вірять у те, що роблять, та інвестують у це свій час і професіоналізм. Міцні відносини в команді є основою бізнесу.

◊   Переваги міцних взаємовідносин

Від того, як ми будуємо відносини та справляємося з конфліктами усередині компанії та з зовнішніми партнерами, залежить безліч питань. Наприклад, в короткостроковій перспективі від цього залежить, чи отримаємо ми комерційно вигідну ціну на наші послуги, а в довгостроковій - чи вдасться побудувати якісну співпрацю та забезпечити стабільний дохід своєму бізнесу, створити сприятливу репутацію та домогтися конкурентних переваг на рику. Довіра - це основа побудови якісного нетворкінгу.

Що може сприяти розвитку якісних взаємозв'язків і контактів? Це здатність будувати довірчі відносини та використовувати не тільки моменти спільного тріумфу для розвитку та зростання, а й моменти, пов'язані з проживанням конфліктних ситуацій, які виникають в процесі взаємодії та впливають на відносини між компаніями.

◊   Сучасні інструменти, які позитивно впливають на взаємовідносини

Існує безліч інструментів, орієнтованих на побудову довірчих відносин у бізнесі, і одним із них є медіація.

Медіація - це переговорний процес, метою якого є врегулювання спорів і конфліктів за участю нейтрального посередника-медіатора, який допомагає сторонам подолати розбіжності й досягти згоди.

Як позасудовий спосіб вирішення конфліктів медіація популярна в США та країнах Європи, а в Україні набуває популярності.

◊   Переваги медіації

Іноді, перебуваючи в епіцентрі спору, нам складно уявити собі можливість сісти за стіл переговорів з опонентом. Здається, що простіше передати спір в управління відповідним фахівцям у юридичній сфері. Однак таким чином ми позбавляємо себе багатьох можливостей, які відкриває перед нами конструктивна співпраця.

На відміну від інших процесів вирішення спорів і конфліктів, в процесі медіації сторони отримують можливість спільно розглянути конфліктну ситуацію, досліджувати свої інтереси та інтереси партнера, опрацювати альтернативи і прийняти виключно ті рішення, які приносять комерційні або інші вигоди для бізнесу або зменшують втрати.

Унікальність медіації як підходу до вирішення спорів полягає в тому, що безпосередні сторони конфлікту об'єднують зусилля та взаємодіють одна з одною для виходу зі складних, а іноді й тупикових ситуацій, і самі приймають рішення. Медіатор у процесі переговорів фокусує сторони на проблемі та її вирішенні, а не на деструктивному з'ясуванні відносин, допомагає почути та зрозуміти карту реальності візаві. У медіації сторони стають партнерами в процесі пошуку рішення проблеми та отримують можливість дізнатися одна про одну більше, зрозуміти болі та першопричини виникнення конфліктних ситуацій, вирішити спір по суті. Культура взаємодії сторін у процесі медіації може стати міцною основою для особистого розвитку, розвитку команди, компанії, а також побудови довірчих відносин з партнерами.

Висновки:

1.   Довірчі відносини - основа успішного бізнесу

2.   Взаємовідносини зміцнюються, якщо сторони спільно шукають рішення для виходу із кризових ситуацій

3.   Медіація - це процес, в ході якого сторони об'єднують зусилля для прийняття взаємовигідних рішень

4.   Результати, отримані в процесі медіації, допомагають сторонам краще зрозуміти одна одну, а в деяких випадках розширити сфери співпраці

DON'T LITIGATE, MEDIATE!