Високий відсоток виконання домовленостей

High Rate of Decisions Implementation

Високий відсоток виконання домовленостей

Якщо сторонам не вдається вирішити спір шляхом переговорів, то частіше за все вони звертаються за захистом своїх прав та інтересів до суду. Судовий захист – важливий та іноді незамінний спосіб врегулювання спорів. Не заважаючи на це, він має свої недоліки, яких позбавлена медіація - позасудовий спосіб вирішення спорів та конфліктів.

◊   Юридичні права як основа судового рішення

При зверненні до суду сторона спору в позовній заяві має чітко зазначити, яке рішення спору вона хоче отримати. Тобто, виходячи із розуміння своїх прав на момент звернення із позовом, сторона має сформулювати, яким вона бачить вирішення спору. При розгляді справи суд має право, зокрема, розглядати лише той спосіб вирішення, який вимагається стороною, та задовольнити тільки ті вимоги сторони, що відповідають її юридичним правам.

Отже, при вирішенні спору судом має значення позиція сторони ті її юридичні права. Однак позиція сторони не завжди в повній мірі відображує її інтереси, які можуть бути значно ширшими та виходити за межі формального підходу. При виборі судового способу вирішення спору сторони вимушені застосовувати лише той спосіб захисту, що є допустимим, виходячи юридичних відносин між сторонами.

В результаті, судове рішення може не в повній мірі відповідати інтересам та потребам сторін.

◊   Проблеми виконання судових рішень

За результатами розгляду суд зобов’язаний визначити сторону, на користь якої прийняте рішення; іншими словами - визначити переможця у справі. Таким чином, судове рішення, прийняте на користь однієї із сторін, не відповідає інтересам іншої сторони. Це призводить до того, що сторона, що програла, не зацікавлена у реалізації рішення та може саботувати його виконання. Часто невиконання судових рішень відбувається з причини недостатності ресурсів у зобов’язаної сторони. Тож можна стверджувати, що навіть якщо судове рішення є обов’язковим за законом, в той же час воно може не бути реалістичним. З огляду на це, рівень виконання судових рішень в Україні залишаться на дуже низькому рівні, зокрема 18-25%.

◊   Медіація – спосіб пошуку взаємовигідних рішень

Медіація – це процес напрацювання сторонами спору взаємовигідних рішень. В цьому процесі сторони супроводжує медіатор – нейтральний посередник, який використовує професійні методи та техніки, націлені на дослідження інтересів та потреб сторін. Завдяки цьому, рішення, прийняті сторонами в процесі медіації, відображують те, що є для них вигідним. Такі рішення не завжди обумовленні юридичними правами та можуть включати більш широке коло варіантів, націлених на вирішення спору.

Рішення в медіації є збалансованими – тобто в процесі медіації кожна сторона опрацьовує альтернативи на випадок невиконання прийнятих рішень. Отже, в медіації можливо побудувати таку систему рішень в спорі, що дозволяє сторонам контролювати виконання прийнятих рішень та ефективно реагувати, коли інша сторона не виконує домовленостей.

Так, обидві сторони зацікавлені виконувати прийняті ними в медіації рішення, а тому роблять це добровільно.

Висновки:

1.   При зверненні до суду зацікавлена сторона має визначити свою позицію та обґрунтувати її відповідними юридичними правами.

2.   Судове рішення визначає переможця у спорі та сторону, що програла. Медіація – це процес, в результаті якого виграють обидві сторони.

3.   Сторона, що програла, не зацікавлена у виконанні судового рішення та може чинити заходи щодо його саботування.

4.   Рішення, прийняті в медіації, приймаються на основі інтересів сторін та є збалансованими, тобто дозволяють сторонам контролювати їх виконання.

DON'T LITIGATE, MEDIATE!