Як визначити, коли варто звернутися до медіації

Медіабельність спорів

Як визначити, коли варто звернутися до медіації

Медіація - процес, що дозволяє вирішувати широкий спектр спорів. Але як же визначити, в яких випадках варто звернутися до медіатора?

Ми підготували перелік критеріїв, які допоможуть дати розуміння в цьому питанні. Так, спір є медіабельним, якщо виконуються будь-який один або декілька із нижченаведених критеріїв:

Бізнес інтереси

-    для вирішення спору, крім правових аспектів, необхідно враховувати економічні інтереси сторін, а його рішення тільки в правовій площині не дає необхідного результату

Конфіденційність

-    розголошення конфліктної ситуації може нести економічні та моральні втрати для бізнесу та залучених до нього людей

-     в процесі врегулювання спору необхідно оперувати інформацією з обмеженим доступом

Репутація

-    для сторони важлива репутація «надійної компанії або партнера», і використання медіації як менш агресивного підходу до вирішення спору цьому відповідає

-    програш в судовому процесі може нашкодити репутації сторони

Важливість взаємовідносин

-    у сторін є триваючі взаємини, і їх порушення призведе до втрат в майбутньому, в тому числі економічного характеру (наприклад, суперечки з ключовими клієнтами, постачальниками)

-    сторони ведуть спільний проект, при цьому сторонам важливо досягти результату (будівництво, договори в сфері розпорядження правами інтелектуальної власності, інша проектна робота)

-    суперечки і конфлікти всередині компаній (між органами, членами органів управління, TOP-менеджерами тощо)

-    суперечки в сімейному бізнесі, де рішення юридичного спору не вирішує конфлікт всередині бізнесу і сім'ї

-    коли немає спору чи конфлікту, але сторони зацікавлені обговорити майбутню співпрацю: спільний бізнес, вкладення інвестицій, злиття бізнесів тощо

Чутливість сторони до витрат часу і коштів

-    стороні необхідно відносно швидке врегулювання спору

-    бюджет не дозволяє витрати, пов'язані з арбітражним або судовим розглядом

Формальні критерії

-    коли у сторони недостатньо юридичних підстав, але є моральні підстави претендувати на отримання економічної вигоди

Остаточну медіабельність може визначити медіатор, провівши роботу з усіма сторонами спору.

Антагоністичні вимоги сторін не є ознакою немедіабельності, оскільки медіація передбачає роботу з інтересами сторін, що дозволяє вирішувати подібні суперечки.

Необхідність в судовому прецеденті буває вказує на немедіабельность, але не є абсолютною ознакою.

Якщо у вас виникли питання або потрібна консультація, запрошуємо вас зв'язатися з нашими медіаторами!

DON'T LITIGATE, MEDIATE!